„Podobnost nás přitahuje a sbližuje, zatímco díky odlišnostem se učíme a rosteme.“

Virginia Satirová

Nabízím Vám psychoterapeutickou podporu na cestě k přijetí sebe sama a zvýšení sebeúcty, posílení schopnosti rozhodovat se a nést odpovědnost, k životu v souladu se sebou, celistvosti, osobnímu růstu, naději a ve vnitřní svobodě.

Vnitřní svobodu lze vnímat jako svobodu:

  vidět a slyšet to, co je přítomno, namísto toho, co by mělo být vidět a slyšet nebo bylo či bude vidět a slyšet,

  říkat to, co cítíme nebo myslíme, namísto toho, co bychom říkat nebo vidět měli,

  cítit se tak, jak se cítíme, namísto toho, jak bychom se cítit měli,

  žádat to co chceme, namísto stálého očekávání něčího povolení,

  brát na sebe riziko, namísto toho být pořád jen v bezpečí nerozhoupané loďky.

Věřím, že všichni lidé mají veškeré vnitřní zdroje, které potřebují k vypořádání se s jakoukoliv životní situací. V průběhu terapie se zaměříme na zdraví a na možnosti, nikoliv na problémy. Minulost nezměníme, ale můžeme změnit dopad minulosti na nás, změna je vždy možná.

Terapie je zážitková, systemická, pozitivně orientovaná a zaměřená na změnu.

REFERENCE

Byl to pro mě úplně nový, do té doby nepoznaný zážitek, kdy jsem si mohla prostřednictvím figurek na písku vymodelovat svou situaci. Díky dobře kladeným otázkám, jsem si uvědomovala, jak se cítím, co prožívám. Postupně jsem hledala různé možné způsoby řešení svého problému, hledala zdroje, které by mi pomohly situaci řešit…. až do finální podoby, jak bych chtěla, aby se má situace vyřešila. Pak jsem se na své řešení – konečný obraz v písku podívala ze všech možných úhlů a zhodnotila co vidím, jak se cítím jinak, co prožívám teď…

Byl to pro mě fakt skvělý zážitek a věřím, že ještě budu mít možnost si ho zopakovat.

Martina

Měla jsem možnost vyzkoušet terapii s pískem, kterou vedla paní Kalusová. Nevěděla jsem, co mě čeká. Terapie však probíhala v příjemném prostředí a díky osobnosti paní Kalusové jsem se také značně uklidnila. Díky této terapii a velice dobře kladeným otázkám jsem si uvědomila, jak si můžu sama dopomoci k tomu, aby mě vnější situace nadále tolik negativně neovlivňovala. Bylo pro mě zajímavé pozorovat myšlenkové pochody, které se ve mě odehrávaly v průběhu zhruba dvouhodinového sezení.

Jako dárek jsem si odnesla malý kamínek, jeden z mnoha, se kterými jsme pracovaly. Ten kamínek mám vystavený doma, tak, abych na něj viděla, a vždy si vzpomněla na tuto neopomenutelnou pomoc v tíživé situaci.

Blanka