Přeskočit na obsah

O mně

Simona Kalusová - psychoterapie Krnov

Mgr. Simona Kalusová 

Jmenuji se Simona Kalusová a společně se svým manželem, synem a dcerou žiji v Krnově. Vystudovala jsem magisterský obor sociální práce s poradenským zaměřením, který jsem doplnila čtyřletým výcvikem rodinné terapie v přístupu Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové. Dále ve své práci uplatňuji přístupy zahraničních psychoterapeutů, zejména Neuroscience and Satir in the Sand Tray (NSST) dle Dr. Madeleine De Little a práci s mobilní rodinnou mapou dle Steava Buckbeema a Michaela Duponta. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii.

V předchozích deseti letech jsem se v rámci neziskového sektoru věnovala rodinám procházejícím obdobím rozvodu, rozchodu či zasaženým jinou tíživou životní situací, dále rizikové mládeží a ženám a matkám s dětmi bez přístřeší.

Poskytuji psychoterapeutickou podporu dětem, dospívajícím a dospělým formou individuální, párové a rodinné terapie.

Dále se věnuji lektorování témat z oblasti Modelu růstu dle V. Satirové pro týmy pracovníků v pomáhajících profesích.

V roce 2023 jsem napsala a vydala Růstovky – inspirativní karty pro kluky a holky. Více se dozvíte na webu rustovky.cz.

Také mám v plánu pokračovat v realizaci tvůrčích setkání pro ženy a matky s dětmi.