Přeskočit na obsah

Neuroscience and Satir in the Sand Tray


Ve své praxi využívám učení modelu Neuroscience and Satir in the Sand Tray (NSST) dle Dr. Madeleina De Little.

Model je charakteristický tím, že kombinuje znalosti sand tray terapie, Transformační systemické terapie dle Virginie Satirové a neurovědy. Prvořadým cílem tohoto přístupu je vytvoření vnitřního pocitu bezpečí. Terapeutický model otevírá cestu neverbálnímu tvořivému procesu v každém člověku. V chráněném a bezpečném prostředí terapeutického pískoviště, za použití miniatur a figurek mohou děti, dospívající či dospělí využít svoji představivost k vytvoření trojrozměrného modelu vnitřního světa. V průběhu procesu mají možnost vyjádřit to, co zažili, reakci na to, co zažili, co si přejí či po čem touží a jak vnímají sami sebe. NSST pomáhá odemknout vnitřní svět a léčit příčiny, které způsobují psychické potíže.

Za pomoci vytvoření pocitu bezpečí, vynoření a ztělesnění hluboko uložených zážitků, spojení s tužbami a jedinečnými zdroji dochází k navození pozitivní transformační změny. Změna rozložení miniatur a figurek v písku zobrazuje nové, dosud neviditelné možnosti volby, čímž vzniká prostor pro nová rozhodnutí.